Journal cover Journal topic
Annales Geophysicae An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

Journal metrics

 • IF value: 1.490 IF 1.490
 • IF 5-year value: 1.445 IF 5-year
  1.445
 • CiteScore value: 2.9 CiteScore
  2.9
 • SNIP value: 0.789 SNIP 0.789
 • IPP value: 1.48 IPP 1.48
 • SJR value: 0.74 SJR 0.74
 • Scimago H <br class='hide-on-tablet hide-on-mobile'>index value: 88 Scimago H
  index 88
 • h5-index value: 21 h5-index 21
Volume 31, issue 5
Ann. Geophys., 31, 795–804, 2013
https://doi.org/10.5194/angeo-31-795-2013
© Author(s) 2013. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.
Ann. Geophys., 31, 795–804, 2013
https://doi.org/10.5194/angeo-31-795-2013
© Author(s) 2013. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Regular paper 03 May 2013

Regular paper | 03 May 2013

Variability and trend of diurnal temperature range in China and their relationship to total cloud cover and sunshine duration

X. Xia

Related authors

Aerosol radiative effects and feedbacks on boundary layer meteorology and PM2.5 chemical components during winter haze events over the Beijing-Tianjin-Hebei region
Jiawei Li, Zhiwei Han, Yunfei Wu, Zhe Xiong, Xiangao Xia, Jie Li, Lin Liang, and Renjian Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 8659–8690, https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020, 2020
Short summary
In situ measurement of CO2 and CH4 from aircraft over northeast China and comparison with OCO-2 data
Xiaoyu Sun, Minzheng Duan, Yang Gao, Rui Han, Denghui Ji, Wenxing Zhang, Nong Chen, Xiangao Xia, Hailei Liu, and Yanfeng Huo
Atmos. Meas. Tech., 13, 3595–3607, https://doi.org/10.5194/amt-13-3595-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-3595-2020, 2020
Short summary
A revisiting of the parametrization of downward longwave radiation in summer over the Tibetan Plateau based on high-temporal-resolution measurements
Mengqi Liu, Xiangdong Zheng, Jinqiang Zhang, and Xiangao Xia
Atmos. Chem. Phys., 20, 4415–4426, https://doi.org/10.5194/acp-20-4415-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4415-2020, 2020
Short summary
Spatiotemporal variation of aerosol and potential long-range transport impact over the Tibetan Plateau, China
Jun Zhu, Xiangao Xia, Huizheng Che, Jun Wang, Zhiyuan Cong, Tianliang Zhao, Shichang Kang, Xuelei Zhang, Xingna Yu, and Yanlin Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 14637–14656, https://doi.org/10.5194/acp-19-14637-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-14637-2019, 2019
Short summary
Spatial distribution of aerosol microphysical and optical properties and direct radiative effect from the China Aerosol Remote Sensing Network
Huizheng Che, Xiangao Xia, Hujia Zhao, Oleg Dubovik, Brent N. Holben, Philippe Goloub, Emilio Cuevas-Agulló, Victor Estelles, Yaqiang Wang, Jun Zhu, Bing Qi, Wei Gong, Honglong Yang, Renjian Zhang, Leiku Yang, Jing Chen, Hong Wang, Yu Zheng, Ke Gui, Xiaochun Zhang, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 11843–11864, https://doi.org/10.5194/acp-19-11843-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11843-2019, 2019
Short summary
Publications Copernicus
Download
Citation